Tieň za pojmom angažovanosti

Keď som nedávno zverejnila článok o angažovanosti, v prvom momente ma prekvapilo, a hneď aj potešilo množstvo reakcií. Vzápätí ma zmrazili ďalšie reakcie, ktoré obviňovali môj článok z komunistickej propagandy a slovo angažovanosť spájali s podmienkou úspechu v straníckej hierarchii…

Najprv ma to nahnevalo. Ako môže niekto, kto ma vôbec nepozná, urobiť záver, že podporujem spôsob premýšľania, ktorý som vlastne nemala šancu ani zažiť. Potom som si uvedomila, že je to asi normálny prístup od ľudí, ktorí dlhé roky (možno väčšinu svojho pracovného života) zažívali negatíva komunistického riadenia. A rešpektujem, že majú svoj názor a sú ochotní ho otvorene povedať.

Čo nechcem rešpektovať je prístup, v ktorom svoj názor, akýkoľvek je, považujú za jediný správny. A nerešpektujem to úplne vedome, pretože otvorenosť k inakosti, novým prístupom a rôznorodým potrebám individuálnych ľudí sú základom angažovanosti, ako ju vnímam ja. A sú tiež tým, prečo téme angažovanosti verím a intenzívne do nej investujem svoju kapacitu.

Pretože aby mohla firma získať maximum z talentov, pocitu prináležania k veci, ktorej veria a vášne svojich zamestnancov, potrebuje im dávať priestor a podporovať ich. Zároveň v angažovanosti, ako ju vnímam ja, je aj uvedomenie firiem, že úspech chcú dosahovať spolu so svojimi ľuďmi a chcú si udržať tých, vďaka ktorým sa im darí. Preto do nich chcú aj investovať, rozvíjať ich, zapájať ich do rozhodovania, budovať firmu a smerovanie spolu s nimi. V skratke, angažované firmy chcú udržateľný model úspechu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Keďže každú firmu tvoria ľudia, priestor zamestnancom potrebujú vytvárať a poskytovať lídri. Svojím vlastným prístupom, otvorenosťou, vzorom, komunikáciou, záujmom a rešpektom. A ochotou pracovať na sebe a zmeniť sa, ak to prinesie úžitok. Lebo vedia, že so zamestnancami, ktorí chcú byť aktívnou súčasťou firmy, dosiahnu aj veci, ktoré si pôvodne ani nepredstavovali. A že to pritiahne ďalších s potenciálom a talentom, ktorými budú chcieť tiež prispieť.

Možno pojem „angažovanosť“ nie je najvýstižnejší, predsa len, anglický ekvivalent „engagement“ v sebe okrem záväzku obsahuje aj nádych dobrovoľnosti, chcenia byť súčasťou niečoho, čo je väčšie ako ja. V slovenčine sme zatiaľ lepší nenašli, no ešte stále  hľadáme…

5/5 - (1 vote)