Koučovací prístup pre školy

Workshop v rozsahu 2 dní, počas ktorých si osvojíte základy koučovacieho prístupu a kladenia koučovacích otázok s ohľadom na vytváranie priestoru a nových možností. Vďaka koučovaciemu prístupu uvoľňujeme potenciál a podporujeme využívanie vlastnej motivácie partnera v rozhovore, či ide i žiaka / študenta, kolegu, alebo rodiča a, samozrejme, je jednoduché aj jeho ďalšie využívanie aj v nepracovných situáciách.

Pre koho je workshop a čo ním získate

Pre všetkých, ktorí chcú viesť efektívnejšie rozhovory, v ktorých sa iní aj sami môžu posúvať dopredu k riešeniam. V akýchkoľvek témach, pretože koučovanie a koučovací prístup sú univerzálne a jedinou podmienkou je, aby sa sám partner komunikácii chcel posunúť.

Ciele

  • Spoznať, čo je koučing, čo je koučovací prístup a ako ho využívať
  • Naučiť sa viesť rôzne rozhovory s využitím koučovacieho prístupu

Postupne zvládnete využívanie koučovacích modelov, kladenie otázok zameraných na možnosti a posun, pozrieme sa na vzorce, ktoré v komunikácii využívame a ako s nimi pracovať. Porozumiete tomu, ako prakticky využívať niektoré nástroje a techniky koučov, ktoré sa dajú ľahko aplikovať aj v koučovacom prístupe a porozumiete princípom vedenia rozhovoru s využitím koučovacieho prístupu.

Lektorka: Mgr. Andrea Profantová, PCC, MKcS

Ak máte záujem o realizáciu workshopu na vašej škole, alebo potrebujete viac informácií, kontaktujte ma, prosím, cez formulár, alebo na andy@andyprofantova.sk.