APeople

Inšpirácia k úspechu

APeople, spol. s r.o. je firma s tradíciou v biznis koučingu, firemných konzultáciách a mentoringu od roku 2011. Naším cieľom je podporovať našich klientov v rozvoji, ktorý práve potrebujú a takým spôsobom, aby rozvoj kompetencií umožňoval dlhodobý rast firmy zvnútra. Vytvárame počas spolupráce podmienky, aby lídri a zamestnanci získali schopnosť nielen udržiavať, ale aj ďalej rozvíjať implementované zmeny.

Náš prístup stojí na hľadaní partnerských riešení – každého klienta vnímame ako jedinečný systém. Pri spolupráci kombinujeme prístupy tak, aby  sme čo najlepšie porozumeli potrebám a vnútornému usporiadaniu. To nám následne umožňuje prinášať riešenia na mieru aktuálnemu smerovaniu klienta, so zohľadnením existujúcich kľúčových štruktúr.

Vieme, že pre úspech každej zmeny je prvoradou podmienkou stotožnenie sa s novými prvkami, preto spolu s vami vytvoríme plán implementácie, ktorý umožní akceptáciu a zapojenie na všetkých úrovniach, vďaka čomu sa vaši ľudia naučia, ako ďalej nový systém rozvíjať a aplikovať správne nástroje. Želaným a podporovaným vedľajším efektom takto riadenej zmeny je prirodzená angažovanosť a rozvoj zamestnancov.

Čomu sa venujeme:

Angažovanosť a agilný prístup

V zdravej firme je pozorovateľný autentický leadership, angažovanosť na každej úrovni výkonu, kultúra dôvery a využívania talentov v agilnom nastavení, kde sú jasné pravidlá a rámce kompetencií, kde má každá téma svojho vlastníka a kde je hľadanie riešení súčasťou mindsetu. V takomto nastavení sa lídri môžu venovať koncepčnému rovoju namiesto mikromanažovania základného výkonu. Angažovanosť môže byť dôsledkom leadershipu, alebo jeho dôvodom. Tak alebo onak, pre udržanie a rozvoj výkonu v agilnom prostredí, sú podmienkou obe.

Firma ako systém

Firma je ucelený systém, ktorého zladené fungovanie prináša na jednej strane efektívne výsledky, na druhej strane urdžuje ľudí vo firme motivovaných a šťastných. Áno, veríme, že zamestnanci vo firmách môžu byť šťastní a vieme, ako na to. V tejto oblasi sa venujeme témam: stratégia, firemná kultúra a leadership, zákaznícka skúsenosť, dodávateľské vzťahy a kontrakty, organizačná štruktúra.

Rozvoj ľudí a tímov

Vaši ľudia sú tým, čo vás odlišuje od konkurencie – produkty a procesy sú kopírovateľné, vlastnosti a postoje vašich ľudí nie. Schopnosti vašich ľudí a ich jedinečné zoskupenie vo vašej firme sú esenciou jedinečnosti vašej firmy na trhu. Áno, sú nákladom, pokiaľ nevyužívate ich schopnosti a prístup na zabezpečenie zdravého výkonu a rastu firmy.

Pre zabezpečenie napĺňania stratégie, rozvoja a smerovania potrebujete len

  • mať na kľúčových pozíciách správnych ľudí,
  • identifikovať kľúčových ľudí a potenciál, na ktorom môžete budovať výkon a rast,
  • pracovať s ľuďmi a umožňovať im sebarelizáciu.

Efektívna komunikácia

Komunikácia je jedniným nástrojom, ktorý vo vzťahoch s inými ľuďmi máme k dispozícii. To sa týka aj pracovných, zákazníckych a dodávateľských vzťahov. Preto je v každej firme potrebné prepojiť internú komunikáciu na firemnú kultúru, nastaviť a kultivovať jej prejavy, aby následne externá komunikácia so zákazníkom a dodávateľmi podporovala naplnenie strategických cieľov. Sem patrí nielen forma, ale aj jasné rozhrania pre spoluprácu, zodpovednosti a eskaláciu, a tiež komunikácia lídrov.