APeople

APeople, spol. s r.o. je firma s tradíciou v biznis konzultáciách a mentoringu od roku 2011. Naším cieľom je podporovať našich firemných klientov v rozvoji, ktorý práve potrebujú takým spôsobom, aby rozvoj interných kompetencií umožňoval dlhodobý rast firmy zvnútra. Vytvárame počas spolupráce podmienky, aby lídri a zamestnanci získali schpnosť nielen udržiavať, ale aj ďalej rozvíjať implementované zmeny.

Náš prístup stojí na hľadaní partnerských riešení – každého klienta vnímame ako jedinečný systém. Pri spolupráci kombinujeme prístupy tak, aby  sme čo najlepšie porozumeli potrebám a vnútornému usporiadaniu. To nám umožňuje prinášať riešenia na mieru aktuálnemu smerovaniu klienta so zohľadnením existujúcich kľúčových štruktúr.

Vieme, že pre úspech každej zmeny je prvoradou podmienkou stotožnenie sa s novými prvkami, preto spolu s vami vytvoríme plán implementácie, ktorý umožní akceptáciu a zapojenie na všetkých úrovniach. Želaným a podporovaným vedľajším efektom takto riadenej zmeny je prirodzená angažovanosť a rast zamestnancov.

Koučing a mentoring

Pri koučingu aj mentoringu je základom úspechu výber partnera (kouča, mentora), ktorému môžete dôverovať, s ktorým sa budete rozprávať otvorene a riešiť s ním témy, ktoré sú pre vás dôležité. V oboch prípadoch je na vás, akú tému si pre stretnutie zvolíte a váš kouč aj mentor sa postarajú o to, aby ste na konci stretnutia mali jasne pomenované závery, posun, ďalšie kroky.

Konzultácie a poradenstvo v oblastiach

Angažovanosť a agilný prístup

Nič nie je viac demotivujúce a ubíjajúce vo firme ako nefungujúce procesy, byrokratické pokyny, nejasné vlastníctvo a zodpovednosti, smernice a aplikácie, ktoré s užívateľskou prístupnosťou nemajú nič spoločné.

Presným opakom je autentický leadership, kultúra dôvery a využívania talentov v agilnom nastavení, kde sú jasné pravidlá a rámce kompetencií, kde má každá téma svojho vlastníka a kde je hľadanie riešení súčasťou mindsetu. V takomto nastavení sa lídri môžu venovať koncepčnému rovoju namiesto mikromanažovania základného výkonu.

Stratégia a potenciál firmy

Naším prvým presvedčením je, že firma musí mať stratégiu a realistický pohľad na svoj vlastný potenciál. Firma je ucelený systém, ktorého zladené fungovanie prináša na jednej strane efektívne výsledky, na druhej strane urdžuje ľudí vo firme motivovaných a šťastných. Áno, veríme, že zamestnanci vo firmách môžu byť šťastní a vieme, ako na to.

Kľúčoví ľudia a úspešní lídri

Vaši ľudia sú tým, čo vás odlišuje od konkurencie – produkty a procesy sú kopírovateľné, vlastnosti a postoje vašich ľudí nie. Schopnosti vašich ľudí a ich jedinečné zoskupenie vo vašej firme sú esenciou jedinečnosti vašej firmy na trhu. Áno, sú nákladom, pokiaľ nevyužívate ich schopnosti a prístup na zabezpečenie zdravého výkonu a rastu firmy.

Pre zabezpečenie napĺňania stratégie, rozvoja a smerovania potrebujete len

  • mať na kľúčových pozíciách správnych ľudí,
  • identifikovať kľúčových ľudí a potenciál, na ktorom môžete budovať výkon a rast,
  • pracovať s ľuďmi a umožňovať im sebarelizáciu.

Komplexná analýza a riadená zmena