Koučovací prístup pre manažérov

Workshop, v ktorom spolu praktickým a interaktívnym spôsobom prejdeme cez základné teoretické východiská a predpoklady pre efektívne využívanie koučovacieho prístupu, aby si každý účastník mohol nájsť pre seba a svoj tím a spolupracovníkov optimálny spôsob využívania koučovacieho prístupu v každodenných situáciách.

Počas jednotlivých častí si osvojíte základy koučovacieho prístupu a kladenia koučovacích otázok s ohľadom na vytváranie priestoru pre partnera v komunikácii, či už ide o kolegu, podriadeného, alebo aj šéfa. Vďaka koučovaciemu prístupu uvoľňujeme potenciál a podporujeme využívanie vlastnej motivácie. Samozrejme, následne je prirodzené širšie využívanie aj v nepracovných situáciách.

Prejdeme cez rôzne praktické manažérske situácie a ako v nich využívať koučovacie otázky, alebo aj viesť celý rozhovor koučovaco. Zameriame sa na dávanie rýchlej spätnej väzby, pýtanie si spätnej väzby, pravidelné 1:1, tímovú poradu a hodnotenie a nastavenie nových cieľov s podriadeným, no budeme mať priestor aj na spracovanie inej situácie podľa výberu skupiny.

Pre koho je workshop a čo ním získate

Pre manažérov, ktorí chcú viesť efektívnejšie rozhovory smerujúce dopredu k riešeniam a vyššej samostatnoti. V akýchkoľvek témach, pretože koučovanie a koučovací prístup sú univerzálne a jedinou podmienkou je, aby sa sám partner komunikácii chcel posunúť.

Ciele

  • Zvládnuť základné princípy kladenia koučovacích otázok
  • Porozumieť princípom koučovacieho prístupu v praktických situáciách
  • Naučiť sa viesť rôzne rozhovory s využitím koučovacieho prístupu

Postupne zvládnete využívanie koučovacích modelov, kladenie otázok zameraných na možnosti a posun, pozrieme sa na vzorce, ktoré v komunikácii využívame a ako s nimi pracovať. Porozumiete tomu, ako prakticky využívať niektoré nástroje a techniky koučov, ktoré sa dajú ľahko aplikovať aj v koučovacom prístupe a porozumiete princípom vedenia rozhovoru s využitím koučovacieho prístupu.

Rozsah

Základný rozsah workshopu sú 2 dni, ktoré môžu byť rozdelené do kratších modulov podľa potrieb a možností klienta.

Možnosť absolvovať rozvojovú aktivitu individuálne a viac prispôsobenú konkrétnym potrebám manažéra v troch 3-hodinových častiach s cca týždenným odstupom a s doplňujúcimi zadaniami v čase medzi stretnutiami.

Nadstavbový workshop pre využívanie koučovacieho prístupu pri vedení tímu, alebo pri práci so skupinou je rovnako v rozsahu 2 dní a môže byť realizovaný aj v kratších moduloch.

Cena

2.200€ bez DPH za 2-dňový workshop pre skupinu max 12 účastníkov

Cena pri individuálnom režime 450€ bez DPH

Lektorka: Mgr. Andrea Profantová, PCC, MKcS

Ak máte záujem o realizáciu workshopu na vašej škole, alebo potrebujete viac informácií, kontaktujte ma, prosím, cez formulár, alebo na andy@andyprofantova.sk.