Transformačné koučovanie Za zrkadlom

Transformačné koučovanie ako prístup pre klientov, ktorí na svojej osobnej ceste hľadajú odpovede a rozhodnutia, ktoré im umožnia byť viac sami sebou, nájsť svoje poslanie, svoje Prečo, alebo zmysel do ďalšieho života. Sprevádzanie pri transformácii je hlbokou prácou pre klienta aj pre kouča.

Kurz je určený pre koučov s absolvovaným základným vzdelaním a s aspoň 2-ročnou koučingovou praxou, ktorí sú pripravení sprevádzať klienta pri jeho intenzívnych uvedomeniach, náročných emóciách a sami pracovať na svojej transformácii – ľudsky aj koučovsky.

Obsah

Zrkadlá a zrkadlenie ako zdroje odpovedí, ktoré nás dlho ovplyvňovali a formovali, no v období transformácie sa na ne začíname pozerať inak a dokážeme ich začať aj inak využívať. Zrkadlá ako nástroj kouča v transformačných rozhovoroch.

Pohľad na transformačný koučing – rozvojová časť, hlboká časť a ako poznať pripravenosť klienta vstúpiť do transformácie. Rola a zodpovednosti kouča v transformačnom koučovaní, práca s tichom a bezpečím, prístup k uvedomeniam klienta.

Techniky a nástroje pre prácu v transformácii, uvedomenie vlastných transformačných oblastí kouča, mentoring koučovacích rozhovorov.

Počas troch dní absolvujete 21 hodín rozvoja, vrátane 4 hodín mentoringu

Cena: 380€ (+DPH) / kurz (v cene sú materiály, občerstvenie, osvedčenie o absolvovaní rozvoja a certifikát 4 hodín skupinového mentoringu, ktoré môžete využiť pre ICF certifikáciu)

Kurz je aktuálne v procese ICF akreditácie na CCE hodiny, preto je cena zatiaľ uvádzacia

Veľkosť skupiny: maximálne 12

Termín: 6. – 8.12.2023 (9:00 – 17:00) v Bratislave

Všetky moduly garantuje a lektoruje Andrea Profantová, PCC a MKcS koučka, ktorá, po 13 rokoch zbierania skúseností v korporátnom manažmente, od roku 2011 pracuje ako biznis konzultantka a externá koučka a pomáha svojim klientom napĺňať ich vízie.

Aktívne koučuje od roku 2008 – najprv na manažérskej pozícii, neskôr ako externá koučka, v rokoch 2013 a 2014 predsedníčka Slovenskej asociácie koučov. Aktuálne sa venuje rozvoju koučovania ako prístupu, konzultuje a koučuje s manažérmi vo firmách, učí koučovanie v rámci uceleného programu. Zároveň je oficiálnou ICF mentorkou pre koučov a členkou akreditačnej a certifikačnej komisie Slovenskej asociácie koučov.