Dynamika koučovania

Dynamika koučovania rozvíja koučovacie zručnosti cez budovanie individuálneho štýlu kouča. Obsahuje 3 moduly zamerané na rozvoj dynamického prístupu v koučovaní, v kombinácii s mentoringom. Pre koučov, ktorí už absolvovali základné koučovské vzdelanie a chcú sa ďalej rozvíjať a rásť.

Obsah

1.modul: Emócie a osobnostný rast – zmysel a porozumenie emóciám, pohľad na emócie kouča a klienta, ako viesť rozhovor s emóciou, ako pracovať s protichodnými emóciami, aj ako zvádať konfliktné situácie, podporenie prebratia zodpovednosti a ďalšieho napredovania klienta

„Ak sa za niečo cítime zodpovední, chceme, aby to fungovalo“

2.modul: Rôzne uhly pohľadu a prítomnosť – naladenie kouča a jeho plná prítomnosť, vedomé tvorenie vzťahu dôvery a bezpečia, inšpirácie pre posun klienta a jeho témy, zmena vnímania v téme, v cieli, v napredovaní a využitie rôznych uhlov pre podporenie klientovho uvedomenia

„Len tu a teraz dokážem ovplyvňovať, aký bude môj ďalší moment“

3.modul: Zmena, posun, rast a prebúdzanie uvedomenia – cieľ a jeho význam, predpoklady, presvedčenia, hodnoty a ich vplyv na ne/konanie klienta, uvedomenie uvedomenia, chcenie vs ochota a angažovanosť v posune

„Ak ťa pri pohľade na seba teší posun medzi predtým a teraz, predstav si, čo ešte dokážeš“

Cena: 250€ (+DPH) / modul (v cene sú materiály a certifikát – vrátane 4 mentoringových hodín v každom module, ktoré môžete využiť pre ICF certifikáciu)

Veľkosť skupiny: do 12 pri prezenčnej forme, v online forme max 9, aby každý dostal priestor získať svoje individuálne odporúčania

Termíny pre otvorené skupiny vypisujeme na základe záujmu, preto, ak vás tento kurz zaujal, kontaktujte nás s vašimi preferenciami, prosím

Všetky moduly garantuje a lektoruje Andrea Profantová, PCC a MKcS koučka, ktorá, po 13 rokoch zbierania skúseností v korporátnom manažmente, od roku 2011 pracuje ako biznis konzultantka a externá koučka a pomáha svojim klientom napĺňať ich vízie.

Aktívne koučuje od roku 2008 – najprv na manažérskej pozícii, neskôr ako externá koučka, v rokoch 2013 a 2014 predsedníčka Slovenskej asociácie koučov. Aktuálne sa venuje rozvoju koučovania ako prístupu, konzultuje a koučuje s manažérmi vo firmách, učí koučovanie v rámci uceleného programu. Zároveň je ofilálnou ICF mentorkou pre koučov a členkou akreditačnej a certifikačnej komisie Slovenskej asociácie koučov.