Ako byť dobrým mentorom – ws pre manžérov

Jednodňový workshop o mentoringu a jeho benefitoch pre manažérov, ktorí sa chcú stať, alebo už sú, mentormi. Pozrieme sa na to, ako viesť mentoringové stretnutia a budovať mentoringový vzťah, aby bola celá spolupráca obohacujúca pre obe strany.

Prejdeme spolu témami, ako začať spoluprácu s menteem, ako si dohodnúť dobrý mentoringový kontrakt a naštartovať mentoringový vzťah. Pozrieme sa na rolu a zodpovednosti oboch strán v mentoringu aj ako, a či vôbec, zapájať do mentoringu menteeho nadriadeného. Vyjasníme očakávania na prínosy pre obe strany a ako si definovať svoje témy, ktoré mentor chce ponúknuť.

Prakticky si prejdeme, ako dobre viesť mentoringový rozhovor, aby napĺňal podstatu odovzdávania skúseností a zároveň vytváral slobodu pre rozhodovanie a prevzatie zodpovednosti u menteeho. A akov priebehu mentoringovej spolupráce merať a hodnotiť efektivitu jednotlivých interakcií aj celého mentoringu.

A pozrieme sa aj na to, ako byť v mentorskej roli u vlastných podriadených a ako premosťovať medzi inšpirovaním, kontrolou a zodpovednosťou za výsedky.

Cena

88€ bez DPH za workshop / účastník

Lektorka: Mgr. Andrea Profantová, PCC, MKcS

Ak máte záujem o realizáciu workshopu na vašej škole, alebo potrebujete viac informácií, kontaktujte ma, prosím, cez formulár, alebo na andy@andyprofantova.sk.