Nové metódy a formy výučby

Praktický tréning pre vysokoškolských pedagógov. S rýchlosťou vývoja technológií, neustálym inovovaním a rozširovaním poznania prichádzajú nové výzvy pre pedagógov vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému.

Tento 2-dňový kurz je zameraný na prístupy a metódy, ktoré môžu vysokoškolskí pedagógovia jednoducho aplikovať do svojej výuky, alebo ich využiť ako základný nástroj a cezeň umožňovať učenie, uvedomovanie nových uhlov pohľadu alebo budovať kooperáciu počas prednášok aj praktických cvičení. Súčasťou kurzu sú metódy učenia cez problém, kooperatívne prístupy, snowballing, questionstorm a ďalšie využívajúce princípy kritického myslenia a otvárania záujmu študentov.

Pre koho je kurz určený

  • pre vysokoškolských pedagógov
  • pre pedagogických pracovníkov vzdelávajúcich mladých manažérov
  • pre lídrov, ktorí pracujú s absolventmi, prípadne mladými talentmi v príprave na nové pozície

Ciele

  • porozumenie jednotlivých nástrojov a metód
  • rozvoj nových kompetencií predagóga pri vedení výučby
  • získanie tipov pre individuálnu prípravu pred využitím nových nástrojov a metód
  • získanie praktických skúseností s prepájaním metód, efektívnym výberom nástroja s ohľadom na pripravenosť študentov a tému
  • zarámcovanie získaných metód a nástrojov do rôznych kontextov a do existujúcich prístupov individuálneho pedagóga

Kurz je realizovaný počas 2 dní, v ktorých sa postupne pozrieme na jednotlivé nástroje, prístupy a metódy. Identifikujeme predpoklady pre ich efektívne využitie, ako ich navzájom prepájať a v praktických výukových situáciách využiť. Realizáciu každého prístupu účastníci otestujú priamo na kurze.

Veľkosť skupiny je pre zabezpečenie interaktivity limitovaná na max 10 účastníkov

Termín: 13. – 14.11.2023 v čase 8:00 – 16:30 s 30min prestávkou na obed

Cena: 1.800€ / kurz pre uzavretú skupinu max 10 účastníkov

Miesto konania: Bratislava – Petržalka, Vilová 2 (priestory spoločnosti APeople)

Forma: prezenčne

Lektorka: Mgr. Andrea Profantová, PCC, MKcS

Ak máte záujem o realizáciu workshopu na vašej škole, alebo potrebujete viac informácií, kontaktujte ma, prosím, cez formulár, alebo na andy@andyprofantova.sk.