Vedenie virtuálnych tímov

Základným predpokladom pre riadenie tímov, ktoré nemajú možnosť fungovať na báze priameho osobného kontaktu, je dôvera a budovanie vzťahov. V kurze Vedenie virtuálnych tímov sa pozeráme na celý životný cyklus virtuálnych tímov a detailnejšie sa zameriavame na prácu lídra pri vytváraní kultúry dôvery počas každej z fáz.

Pre koho je kurz určený

  • pre lídrov zodpovedných za vedenie virtuálnych tímov
  • pre lídrov, ktorí sa pripravujú na vedenie virtuálneho tímu
  • pre HR manažérov v roli biznis partnerov
  • pre pedagogických pracovníkov vzdelávajúcich manažérov

Ciele

  • porozumenie rozdielov medzi štandardným riadením a vedením a vedením vo virtuálnom prostredí
  • uchopenie kľúčových kompetencií lídra virtuálneho tímu
  • porozumenie dôležitosti vytvárania a podporovania dôvery ako predpokladu pre efektívne fungovanie tímu a jeho členov
  • získanie praktických nástrojov pre vedenie virtuálnych tímov a riešenie náročných situácií počas vývoja tímu a pri riešení operatívnych situácií
  • zarámcovanie koučovacieho prístupu ako univerzálneho nástroja pri riadení virtuálneho tímu

Kurz je realizovaný počas 2 dní, v ktorých sa postupne pozrieme na potreby virtuálneho tímu, rolu lídra, komunikáciu v tíme, nastavovanie cieľov a priebežné aktivity pre riadenie výkonu k dosahovaniu výziev, ktoré má tím pred sebou. Identifikujeme predpoklady efektívneho lídra a nutné aktivity, aby mohol tím samostatne fungovať a riešiť svoje úlohy s prirodzeným preberaním zodpovednosti.

Cena

2.200€ bez DPH (2.640€ s DPH) za celý workshop pre skupinu max 12 účastníkov

Lektorka: Mgr. Andrea Profantová, PCC, MKcS

Miesto konania: Bratislava prezenčne / online

Ak máte záujem o realizáciu workshopu na vašej škole, alebo potrebujete viac informácií, kontaktujte ma, prosím, cez formulár, alebo na andy@andyprofantova.sk.