Efektívna komunikácia

Workshop zameraný na praktické aspekty komunikácie, ktoré využívame v každodenných situáciách a často si nám skomplikujú život a vzťahy, ak nevieme, ako ich využívať cielene a efektívne. Počas jedného dňa si účastníci osvoja princípy efektívneho vedenia rozhovorov a reagovania v situáciách, kedy diskusiu neiciovali. Cieľom je zabudovanie prvkov komunikácie zameranej na cieľ a vzťah do prirodzeného prejavu každého z účastníkov v jeho autentockom štýle. Výsledkom nového prístupu je zjednodušenie komunikácií v práci aj v súkromnom živote a zvýšenie kvality interakcií s inými ľuďmi. Prirodzeným vedľajším efektom bude zvýšenie asertivity v komunikácii, a tým aj lepšie zvládanie náročných situácií s inými ľuďmi.

Pre koho je workshop a čo ním získate

Pre každého, kto si uvedomuje priestor na zlepšenie svojej komunikácie a chce viesť efektívnejšie rozhovory – efektívnejšie z pohľadu času aj dosiahnutého výsledku.

Ciele

  • Porozumieť predpokladom efektívnej komunikácie
  • Aplikovať do svojej komunikácie prvky komunikácie zameranej na cieľ a vzťahy a rozvinúť svoj osobný komunikačný štýl

V praktických situáciách si účastníci natrénujú rôzne prvky komunikácie a vytvoria si svoje vlastné formulácie pre zvládanie rôznych komunikácií a komunikačných situácií efektívne.

Vďaka porozumeniu princípov tvorenia komunikácie a jej smerovania k cieľu cez prejavenie záujmu o druhého človeka, alebo cez upriamenie pozornosti na dôležitosť témy, si prirodzene posunú svoju zručnosť komunikovať na vyššiu úroveň a hneď začnú aplikovať svoj nový prístup v praxi.

Cena 88€ / osoba

Lektorka: Mgr. Andrea Profantová, PCC, MKcS

Ak máte záujem o realizáciu workshopu vo vašej firme, alebo potrebujete viac informácií, kontaktujte ma, prosím, cez formulár, alebo na andy@andyprofantova.sk.