Ako si vybrať pre seba dobrého kouča

Dostala som u klienta otázku, podľa čoho by sa mal kouč vyberať. Tak som si spomenula na to, ako som si kedysi vyberala kouča ja. Potom som premýšľala aj nad tým, čo je dôležité pre klientov z toho, čo teraz v kurzoch koučovania odporúčam budúcim koučom… a podľa mňa, základné 3 oblasti sú tieto:

Pýtajte sa na vzdelanie a certifikáciu. Rovnako, ako v iných odvetviach, aj v koučovaní platí, že k cieľu vedie niekoľko ciest. Preto som rada, že svoje služby vo vzdelávaní koučov ponúkajú rôznorodé školy, ktoré sa líšia prístupom, niektorými východiskami a využívajú rôzne postupy. No ak ide naozaj o školy, ktoré učia koučovanie, vždy budú mať spoločné, že

  • vychádzajú z kompetencií kouča,
  • majú vlastný rámec etiky koučovania, alebo sa riadia Etickým kódexom kouča podľa ICF,
  • základným východiskom je vytváranie hodnoty pre klienta s plným rešpektom jeho slobody a vzťahom založeným na partnerstve a dôvere.

Pretože v koučovaní nemá čo robiť poradenstvo ani terapia. A kvalitný kouč vám vysvetlí, čo je koučovanie podľa neho, aký prístup využíva a prečo mu vyhovuje. O čom koučovanie s ním je, aj o čom nie je a ako budú vaše stretnutia pravdepodobne prebiehať.

A tiež vám otvorene odpovie na otázku, koľko hodín koučovského vzdelania má za sebou. Koľko je optimálny počet hodín vzdelania je trochu chúlostivá téma… pre členstvo v asociácii koučov na Slovensku, rovnako ako pre členstvo v medzinárodnej federácii koučov je minimum nastavené na 60 hodín. 60 hod vzdelávania sa v oblasti, ktorá je pre nás nová, je dosť málo času na jej kvalitné zvládnutie. No zároveň existujú ľudia s prirodzeným talentom, ktorí naozaj kvalitne koučujú už po cca 30 hodinách kurzu a hravo by zvládli certifikačnú skúšku. Ale na druhej strane, na dosiahnutie úrovne koučovania pre úspešnú certifikáciu, je zvyčajne vyžadovaných, alebo minimálne odporúčaných 125 hod vzdelania. Logicky, čím širšie vzdelanie, tým viac zručností, istoty a skúseností kouč získa…

No pre mňa podstatnejšie, ako samotný počet hodín, je to, či na sebe kouč kontinuálne pracuje, či sa ďalej rozvíja, či sa neuspokojil so základným kurzom absolvovaným pred 10 rokmi… Takže sa pýtajte aj na to, ako svoje koučovanie rozvíja a akú má prax.

A na záver, no nemenej dôležitá oblasť, je váš pocit z kouča ako človeka. Akékoľvek úžasné vzdelanie a skúsenosti totiž váš potenciálny kouč má, to najdôležitejšie je, či vo vás vyvoláva dôveru. Či si viete predstaviť, že mu bez premýšľania o politicky korektných pomenovaniach poviete o všetkom, čo riešite, čo je pre vás podstatné, aké varianty vám napadajú, či podľa čoho sa chcete rozhodovať. Pretože jedným zo základných predpokladov pre koučovanie je partnOLYMPUS DIGITAL CAMERAerský vzťah a obojstranná dôvera. Vy potrebujete dôverovať svojmu koučovi rovnako veľmi, ako on vám.

Na to, aby ste sa mohli dobre rozhodnúť, by ste mali mať na výber rôzne možnosti. Stretnite sa preto s viacerými koučmi, aby ste mohli porovnávať, aký máte z jednotlivých stretnutí dojem. Či vám „ladí“ váš potenciálny kouč ako človek, či si viete predstaviť, že s ním otvorene diskutujete pre vás dôležité témy, ale aj, či boli jeho odpovede na vaše otázky pre vás zrozumiteľné.

A či sa na koučovanie tešíte a chcete sa vďaka nemu posúvať.

Rate this post