Ľudia sa neučia zo skúsenosti, ale zo svojich uvedomení o tejto skúsenosti

Všimli ste si niekedy, že ľudia, s ktorými ste v minulosti zdieľali nejaký čas a boli ste si v tom čase blízki, no potom sa vaše cesty rozdelili, sa akoby zastavili v čase a teraz si s nimi nemáte čo povedať?

Stáva sa nám to pri spolužiakoch zo školy, pri kolegoch z práce alebo pri priateľoch, s ktorými sme sa v nejakej životnej etape stretávali. V čase, keď sme prechádzali spoločnou skúsenosťou sme mali vytvorené puto, ľahko sa nám komunikovalo aj spolu niečo tvorilo… A potom prišli nové príležitosti a posunuli sme sa ďalej. Nielen my, aj tí iní ľudia. A potom, neskôr, sme sa s nimi stretli, možno sme sa na nich aj tešili, a zostali sme prekvapení, že teraz to negunguje. Môj kamarát a bývalý kolega to raz popísal, že „ona zostala zaaseknutá pred 8 rokmi a stále sa sťažuje na to, ako sa voči nej náš šéf vtedy zachoval, keď odišiel. Pritom to isté sa stalo nám všetkým a všetkých nás to zasiahlo…“.

Vtedy som presne vedela, čo tým myslí, hoci som si to pred tým neuvedomovala. V tej skúseosti so šéfom sme boli všetci traja. Akurát sme si ju každý spracovali a využili po svojom. Spätne to vyzerá, že spracovali a využili pre seba ju len dvaja z nás…

Samotná skúsenosť v sebe teda poučenie nenesie, to získame, až keď sa na tú skúsenosť zreflektujeme, pozrieme s odstupom a spracujeme si

  • čo pre nás znamenala,
  • čo konkrétne v nás otvorilo potrebu spracovať si ju (lebo nie všetky skúsenosti ten potenciál majú… a nie pri všetkých sme pripravení ich potenciál vidieť),
  • čo sme sa v nej naučili – o sebe, o svete, alebo aj o iných,
  • čo vďaka tomu dokážeme, alebo aj, čo už vďaka nej nepotrebujeme,
  • aké možnosti nám to otvorilo – možno samotná situácia, ale určite aj poučenia a uvedomenia, na ktoré sme vďaka nej prišli,
  • ako s tým teraz cheme pracovať a ako budeme neskôr vedieť, že nás toto všetko posúva…

Skúsenosť je neprenosná, no uvedomenia a, niekedy aj  múdrosť, plynúce z toho, že si svoje skúsenosti spracujeme a pretavíme do poučení, tie sa odovzdávať dajú.

Alebo, v prípade koučov, ich vieme využiť pre prácu na sebe, čím zase zvyšujeme našu pripravenosť byť dobrými partnermi pre klientov, keď si riešia svoje náročné situácie, ktorými práce prechádzajú. A do koučovacích otázok sa dajú pretaviť všetky body v predchádzajúcom ostavci 🙂

5/5 - (1 vote)