Neskúšaj viac, začni robiť niečo iné

Ak niečo neprináša posun, a vám záleží na jeho dosiahnutí, skúšať ďalej väčšinou neprinesie iný výsledok.

V prvom rade, skúšať je slabé. Skúšaniu chýba odhodlanie a zameranie na výsledok. Že niečo skúsime hovoríme iným ľuďom, ak ani sami neveríme tomu, že niečo robiť má zmysel.

Zároveň, ak sama sebe hovorím, že niečo skúsim, oslabujem si tým svoje vnútorné odhodlanie dosiahnuť výsledok. Veď skúsim a ak to nepôjde, tak sa nič nedeje. Rovnako to funguje s „musím“. Čím viac mám pocit, že niečo musím, tým menej sa mi do toho chce.

A tretí uhol pohľadu je, že skúšať viac a opakovať neustále to, čo som už robila, mi prinesie rovnaký výsledok, ako už mám.

Cestou je zmena prístupu. Ak zmením formuláciu na „chcem“ a začnem premýšľať nad tým, čo presne chcem dosiahnuť, čo mi to má priniesť a podľa čoho budem vedieť zhodnotiť progres, ukážu sa zrazu iné možnosti. Nové cesty a smery. Riešenia, ktoré ma posúvajú k výsledku iným spôsobom.