Win-win

Prístup cez win-win optiku je už nejakú dobu témou, keďže umožňuje hladšie spolupráce, podporovanie angažovanosti, vytváranie tímovosti, podporovanie záujmu v diverzných (rasovo, vekovo, pohlavím, orientáciou…) tímoch a kultúrach… Prirodzene zefektívňuje komunikáciu a hľadanie spoločných riešení, ktoré budú udržateľné a dlhodobo prosperujúce.

Samostatnou kategóriou, a z môjho pohľadu je to geniálne využitie, je win-win vyjednávanie. Lebo najlepší dodávateľ je taký, ktorý premýšľa o spolupráci, v ktorej sa darí jeho klientovi…lebo to mu zase dlhodobo umožňuje byť jeho dodávateľom. A čím viac sa darí klientovi, tým viac môže od svojho dodávateľa objednávať. Takže namiesto starého, krátkodobo orientovaného, prístupu (nakúpim za najnižšiu cenu / predám za čo najviac) prichádza obojstranná snaha o zdravý model spolupráce = nikto nekrváca a dlhodobo sa môže spoločný biznis aj rozvíjať.

A ešte o úroveň ďalej je využitie win-win vyjednávania v priesviedčaní samého seba. Vyjednávať so sebou má zmysel, keď sa ocitneme v patovej motivačnej situácii – chcem, ale nechce sa mi. Chcem = rozumiem tomu, v čom je hodnota, aj tú hodnotu chcem…. ale nechce sa mi = aktuálne pohodlie je príťažlivejšie, neviem, ako začať, potenciálny diskomfort je ohrozujúci, hodnota, ktorú získam nie je až taká zaujímavá s ohľadom na čas, kým ju naozaj získam… Takto prichádza prokrastinácia.

A tu sú rôzne cesty, ako si so sebou vyjednať zmenu stavu “nechce sa mi”. Lebo sami u seba vieme veľmi rýchlo identifikovať, pri ktorej otázke sa naša motivácia začne meniť. (Využiť tento prístup na iných, ak potrebujú podporiť svoju motiváciu, je celkom jednoduché.)

 • Ak sa do toho predsa len pustím, aký to bude pocit? Počas? Potom?
 • Aký najmenší krok viem bezpečne urobiť?
 • Koľko času sa mi chce do toho pokusu teraz dať? A čo mi to môže priniesť?
 • Z dlhodobého hľadiska, ako sa bude vyvíjať hodnota, kvôli ktorej to chcem?
 • Čo potom, s tou hodnotou, budem môcť robiť? Keď teraz začnem, čo mi to umožní dnes? Zajtra? O týždeň?
 • Keď to budem mať hotové, čo mi to dá do života?
 • Ak teraz nezačnem, o čo sa tým pripravujem? Aký to je pocit?
 • Ak začnem neskôr… kedy najneskôr to ešte dáva zmysel?
 • Ak sa mi nechce toto, čo iné sa mi chce a priniesie mi to podobnú hodnotu?
 • Za akých okolností sa mi to bude chcieť? Ako ich získam?
 • Keď teraz začnem, ako sa odmením, keď to už bude hotové?
 • Ak začnem neskôr, ako si čas dovtedy užijem?
 • Keď začnem, koľko najmenej (času, výkonu, prínosov) to chcem udržať?
 • Čo ma na tom bude baviť?
5/5 - (3 votes)