Racio a užívanie

Som racionálny človek, niekedy až príliš…. no vždy som to považovala za svoju výhodu. Moja potreba rozumieť veciam, analyzovať ich a nachádzať súvislosti, ktoré sa dajú pochopiť mi všask v poslednej dobe opakovane skomplikovala život. Niežeby to predtým nespôsobovalo komplikácie, skôr som si to menej uvedomovala vďaka prostrediu, v ktorom som sa pohybovala a asi aj vďaka mojim postojom.

Teraz si uvedomujem, že potrebovať pochopiť kombináciu a postupnosť pohybov pri cvičení nemusí byť naljepší prístup. Niekedy je naozaj lepšie cítiť, ako sa telo hýbe a skúšať a skúšať. A užívať si progres a nakoniec aj výsledok.

Rovnako vo vzťahoch s inými ľuďmi – nemusím rozumieť dôvodom, prečo so mnou niekto chce tráviť čas, ak mne spoločný čas a aktivity prinášajú radosť, príjemné diskusie a zážitky.  Užívať si iných ľudí, ich inakosť a názory je úžasný zážitok.

Dokonca aj pri čítaní kníh som si nedávno uvedomila, že niekedy úplne stačí otvoriť knihu kdekoľvek a iba začať čítať. Zatiaľ vždy priniesla odpoveď, ktorú som práve potrebovala, hoci som ju ani nehľadala.

Je mi jasné, že vypnúť racio nebude ľahké a asi to ani nie je cesta. No teraz si užívam. Učím sa nechávať veci, udalosti a ľudí byť takými aké a akí sú a ja sa teším, že je mi dobre a nepotrebujem do toho zasahovať. A ďakujem za človeka v mojom živote, ktorý mi tento prístup pripomínal tak dlho, až to začalo znovu fungovať :)