Online riadenie a tím bez energie? Odpoveďou môže byť tímový koučing a mentoring

Ak sa v poslednej dobe ako manažéri zamýšľate nad tým, ako lepšie fungovať so svojím tímom, ak sa s nimi neviete stretnúť v kancelárii a stále viac cítite, že sa stráca energia tímu aj jednotlivých ľudí, no ešte ste nenašli spôsob, ako s tým pracovať, môže vás posunúť zmeniť prístup.

Všetci, ktorí sme boli zvyknutí na prácu v kancelárii a v spoločnosti iných ľudí, sme už dlho odkázaní sami na seba, na kontakt cez obrazovku počítača a seba-riadenie času a priorít. Introverti to prežívajú menej kriticky ako kolegovia s extrovertnosťou, no na všetkých to už pôsobí stiesňujúco a ubíjajúco.

Ak ste v roli manažéra, cítite zodpovednosť za svojich ľudí a celý tím, no zároveň máte vlastné emócie, blízkych ľudí, o ktorých sa obávate a mnohí aj rodinu, s ktorou zdieľate jeden priestor a nové zodpovednosti, ktoré ste „predtým“ nemuseli riešiť.

A ak v tomto komplexe hľadáte spôsob, ako oživiť váš tím, komunikáciu a spoluprácu, môže byť tímový koučing a/lebo mentoring tým, čo vás posunie. Aj pri online realizácii.

Tieto prístupy rozvíjajú a posúvajú niekoľko prejavov, ktoré ako lídri radi vidíme:

  • posilnenie odhodlania a pocitu kompetentnosti – na úrovni jednotlivca aj tímu
  • spolupráca a dôvera v tíme
  • prioritizácia podľa dôležitosti
  • sebadôvera tímu aj jeho jednotlivých členov
  • samostatnosť tímu a jeho členov pri riešení úloh

Môžete sa obrátiť na profesionálneho kouča, ktorý sa práci s tímami venuje. Ten vášmu tímu pomôže vyriešiť si tému, dosiahnuť cieľ, ktorí všetci podporia a naplánovať ďalšie kroky. Zároveň sa tím „zažije“ v inej energii, navzájom sa spozná v inom svetle a podporí vzájomnú dôveru. A niektoré otázky z koučovania častokrát začne využívať pre riešenia situácií v budúcnosti.

Alebo môžete osloviť mentora v oblasti, v ktorej sa špecializuje váš tím a dohodnúť s ním zdieľanie skúseností. Dobrý mentor sa okrem rozobratia situácie zameria aj na otázky, ktoré umožnia tímu preklopiť si informácie do praktických možností a postupov pre seba. V závere tak budú všetci bohatší o nápady a celý tím sa bude cítiť posilnený.

Alebo, ak viete koučovať, alebo využívate koučovací prístup, pri stretnutí s tímom sa zamerajte na oblasti ako:

  • úspech – Čo sa nám v poslednej dobe podarilo? Na čo môžeme byť hrdí? Čo doteraz považujeme za svoj najväčší úspech? Čím to bolo špeciálne? Čo nám to dalo? A možno aj vzalo?
  • schopnosti / kvality – Vďaka čomu sa nám niečo dobré podarilo? Čo konkrétne sme urobili? Podľa čoho a kedy začalo byť jasné, že je to dobré? Čo z tohto prístupu môžeme využiť pre iné oblasti? Ako? V čom sme naozaj dobrí? Ako to robíme?
  • rozvoj – Čo sme sa naučili? Kto z tímu teraz vie čo nové? Čo nám to umožňuje? Aké situácie teraz zvládneme ľahko?
  • blízka budúcnosť – Čo máme teraz pred sebou? Čo nám to prinesie? Aký výsledok chceme dosiahnuť? Ako sa do toho pustíme? Ako budeme merať progres? Čo sa na tom môžeme naučiť? Aká je v tom výzva? Ako ju zvládneme?
  • kultúra tímu – Vďaka čomu sa nám dobre spolupracuje? Aká komunikácia je pre nás efektívna? Čo považujeme za dôležité? Na čo sa v tíme tešíme? Čo nás posúva v ťažkých situáciách? Čo v našom tíme oceňujeme? Čo nás môže ešte posunúť?

Ktorýmkoľvek z týchto spôsobov umožníte svojmu tímu nadýchnuť sa a znovu získať pocit, že k týmto ľuďom patrím, aj keď sme všetci online.

Rate this post