Akí manažéri priťahujú angažovaných ľudí

Jednoduchá odpoveď je, že takí, ktorí sú sami angažovaní.

No začnime otázkou, akí sú vlastne angažovaní zamestnanci a ako sa prejavujú?

Prejavmi angažovaného zamestnanca sú proaktívny prístup, rozvíjanie seba aj firmy s ohľadom na potenciál a smerovanie, hľadanie a aplikovanie fungujúcich riešení a schopnosť adaptovať sa na zmeny a ďalej byť plnohodnotnou súčasťou.

Aby človek mohol byť angažovaný, potrebuje jednoduchú vec – aby ho to, čo robí bavilo. A kedy nás to, čo robíme, baví? Väčšinou, keď robíme niečo, v čom sme dobrí, čo nám prináša uspokojenie počas samotnej činnosti, aj z jej výsledku, keď nás ľudia okolo nás nechajú robiť to tak, ako tomu veríme. Lebo vtedy sa môžeme zahĺbiť do riešenia vecí. A takýto prístup nám umožňuje zažívať úspech. A cez úspech pocit hodnoty a dôležitosti pre celok, ktorého sme súčasťou.

Je zrejmé, že asi každý majiteľ firmy by chcel, aby pre neho pracovali ľudia správajúci sa takto.

Na to, aby do firmy takí ľudia chceli prísť, pracovať a aj zostať, im musíme vytvárať prostredie podporujúce ich prístup a potreby. Hovoriť s nimi, počúvať ich, zapájať ich do diania, ukazovať im smerovanie a súvislosti a nechávať im priestor na to, aby sa mohli realizovať.

No tiež dať im možnosť naživo sa pri každej príležitosti presviedčať o tom, že aj manažéri nad nimi robia to, v čom sú dobrí. Že premýšľajú koncepčne a spolupracujú v prospech firmy. Že vďaka tomu vytvárajú hodnotu. Hodnotu pre firmu, hodnotu pre jej klientov aj hodnotu pre zamestnancov.

Ako sa teda angažovaný manažér pozná?

  • Vie presne, prečo je tam kde je a čím je to pre neho atraktívne – práve v tejto firme, na tejto pozícii, so svojimi cieľmi. Čo mu to dáva a ako to chce dosiahnuť.
  • Pozná svoje silné stránky a využíva ich. Pozná aj svoje nedostatky a nezakrýva ich, ale umožní ľuďom okolo, aby mu ich pri spolupráci pomáhali vykryť.
  • To mu umožňuje byť autentickým, ľudsky aj manažérsky. Nepotrebuje hrať dokonalého, lebo vie, čo dokáže a že v prípade krízovej situácie ju zvládne vyriešiť.
  • Je pre svojich ľudí transparentný. Neznamená to, že mu dokážu čítať myšlienky. Jeho ľudia vďaka rozhovorom a argumentáciám poznajú jeho priority a čo považuje za dôležité, aj čo netoleruje. Takže sa neboja urobiť rozhodnutia aj bez neho, ak treba.
  • Ide príkladom.
  • Dáva slobodu a výzvy. Dôveruje. Podporuje ľudí, ktorí chcú byť aktívni a pomáha im, aby boli ich aktivity zmysluplné.
  • Pomáha svojim ľuďom odhaliť a využívať ich talenty, pretože vie, že ak im umožní byť úspešnými, bude úspešný aj on a celý tím. A pozitívnym vedľajším efektom je ich prirodzená lojalita.

Nie je to veľká veda. O to viac, že angažovaní vieme byť všetci.

Akurát by sme mali každý za seba začať od toho prvého bodu. Pretože ak sami nevieme, prečo a načo niekde sme, ako chceme presvedčiť iných, že to robíme dobre?