Moje PREČO

Kľúčovým slovom je pre mňa zmysluplnosť. Zmysel mi dáva pomáhať ľuďom pri nachádzaní odpovedí a riešení, ktoré sú pre nich posunom k vyššej spokojnosti a pri hľadaní ich zmyslu. Odpovedí, ktoré ich budú napĺňať a tešiť od momentu, keď na nich začnú pracovať a budú ich motorom, keď si ich budú pre seba ďalej rozvíjať. Teší ma byť súčasťou posunu, byť pri pomenovaní vízií, pri plánovaní ich realizácie, aj pri hľadaní ciest k cieľom, ktoré sú na začiatku výzvou. Rada pomáham uchopiť ich tak, aby boli dosiahnuteľné a udržateľné, no zároveň živé a životaschopné.

Preto prepájam rôzne prístupy a techniky na základe toho, čo aktuálne s klientom riešime. Mojimi klientmi sú ako firmy a manažéri v nich, tak jednotlivci, ktorí chcú zmenu vo svojom živote.

Benefitom je energia, ktorú klient cíti a jeho motivácia byť vo svojom živote spokojný.

Koučing – životné, pracovné a vzťahové témy, čo je v danom čase témou, ktorú klient chce posunúť. Koučovanie ako prístup rozvoja aj učim v rámci uceleného koučingového kurzu, alebo v rámci programu koučovania pre manažérov.

Konzultovanie a mentoring v biznise – biznis témy z pohľadu potrieb firmy, tak, aby sme našli najlepšie možné riešenie, ktorého aplikáciou klient získa želaný efekt. Ak je cestou realizácia vnútri firmy, je súčasťou nášho riešenia aj identifikovanie optimálnej cesty a postupu. V prípade potreby zapojenia sa do realizácie nájdeme s klientom vyhovujúcu variantu.

Poradenstvo pre jednotlivcov – individuálne témy, ktoré v živote riešime. Od pracovných rozhodnutí, zmien v profesnom smerovaní, cez vzťahové a partnerské oblasti až po hľadanie poslania a životnej zmysluplnosti.

Angažovanosť a agilný prístup – angažovanosť je pre mňa široká oblasť, ktorú rozvíjam od leta 2015, pretože verím, že je cestou k spokojnosti a pocitu zmysluplnosti v živote jednotlivcov, ktorí sú súčasťou firiem. Agilita je výborným nástrojom, pri ktorého využití je angažovanosť vedľajším efektom. Obe témy sú v dnešnom biznis svete, s ohľadom na nové generácie a ich potreby, možnosťou, ako zvyšovať efektivitu firmy a využívať potenciál ľudí k obojstranným benefitom.