Zmysluplné partnerstvo

V posledných mesiacoch som opakovane a často diskutovala s rôznymi ľuďmi o tom, aké by malo byť partnerstvo, ktoré má hodnotu a zmysel. A môj osobný, priebežne vylepšovaný názor je, že dlhodobo môže fungovať vzťah, v ktorom sú naplnené nasledujúce body.

  • Ozajstní partneri sú ľudia, ktorí sa milujú, zdieľajú základné hodnoty a plány, poznajú vlastnú cenu a smerovanie a záleží im na spokojnosti toho druhého.
  • Preto si poskytujú podporu a spätnú väzbu, aby každý rozvíjal to, čo má rád.
  • Zároveň každý pracuje na sebe, pretože vedia, že len ak budú spokojní za seba, môžu dávať iným.
  • Otvorene komunikujú, bavia sa a spoločne budujú svoj vzťah, aby priebežne napĺňal ich aktuálne potreby a predstavy.

Netvrdím, že tento prehľad je kompletný. Momentálne verím, že toto je základ, na ktorom sa dá stavať a budovanie zmysluplného a radostného fungovania je potom pôžitkom pre všetkých (zúčastnených aj prizerajúcich sa).

Nepamätám si už, kde som prvýkrát narazila na definíciu pravej lásky podľa Fritza Perlsa, no keďže je najbližšie môjmu vnímaniu, má pri mojom zamyslení o partnerstve miesto:

Ja robím svoje, ty robíš svoje.

Nie som na svete preto, aby som sa riadila tvojimi očakávaniami.

Ani ty tu nie si preto, aby si sa riadil mojimi.

Ty si ty a ja som ja.

Keď sa náhodou navzájom nájdeme, bude to krásne.

Ak nie, ťažká pomoc.