O vzťahoch

Robila som minulý týždeň prednášku pre architektov. Téma sa týkala komunikácie. A pre mňa bolo najväčším zistením, že pre veľkú časť sály bolo trochu prekvapením počuť, že ako pre efektívnu komunikáciu, tak pre úspešný obchod sú kľúčové vzťah a dôvera.

Vďaka tomu som si uvedomila, že my vlastne nie sme vychovávaní ani vzdelávaní v tom, ako budovať vzťahy. Všebecne aj konkrétne.

Že každý vzťah je živý organizmus, ktorý potrebuje dostávať starostlivosť, pozornosť a energiu.

Že dôvera niekedy vznikne na základe sympatií, ale ďalej potrebuje byť rozvíjaná a že je veľmi krehká.

Že síce krátkodobo môže byť vzťah o energii jedného jeho prvku, ale dlhodobo to fungovať nebude. Dlhodobo je kľúčová rovnováha. Dávanie a dostávanie.

Že základným predpokladom pre úspešný vzťah je poznať sám seba, lebo to je to, čo do vzťahu prinášame. Byť autentickí a otvorení. Možno to niektorých odradí, ale s tými naozaj zaujímavými to vzťahy posilní.

Úprimne chcieť spoznať aj druhú polovicu vzťahu, teda človeka, ktoý ho s nami tvorí. Úprimne sa zaujímať o celého človeka a čo je pre neho dôležité.

Chcieť ho spoznávať stale znovu, pretože sa určite vyvíja. Nikto z nás nie je rovnaký, ako bol pred rokom.

Rešpekt. Že musíme rešpektovať sami seba a svoje potreby, ale rovnako máme rešpektovať aj druhého človeka a jeho potreby, ak nám na vzťahu s ním záleží.

Pracovať na sebe, aby sme zostali zaujímavými vo vzťahoch, na ktorých nám záleží. Aby sme sa bavili a stale vnímali vlastnú hodnotu.

Uznať si chybu, ak ju urobíme. Lebo pochybnosť o dôvere sa dá zvrátiť, stratená dôvera sa obnovuje ťažko.

Čas. Venovať spoločne strávený (alebo pretelefonovaný) čas tomu, čo je pre vzťah zdrojom energie, čo prináša uvedomenia a blízkosť.

Určite je toho ešte dosť, čo by sa do tohto zoznamu dalo doplniť. Pre mňa sú dôležité tieto body.

Sú ľudia, ktorí majú prirodzený talent a vzťahy budujú veľmi spontánne, zároveň citlivo, pristupujú k nim pozorne a vážia si svoje vzťahy, aj ľudí v nich.

Tí, ktorí to tak prirodzene nemáme by sme sa od nich mali učiť, ak máme to šťastie, že niekto taký svoj vzťah s nami buduje. Alebo sa nad svojimi vzťahmi môžeme zamyslieť, či sú kvalitné, živé a plné dôvery a energie. A, možno, na nich začať viac pracovať.

Neverím, že existuje univerzálny model, každý si potrebujeme pomenovať, čo nám vyhovuje a podľa toho začať svoje vzťahy pestovať. K tomu môže patriť aj to, že s ľuďmi, na ktorých nám záleží a chceme s nimi pekné vzťahy, začneme o svojej predstave vzťahov hovoriť a pomenujeme, čo je pre nás dôležité.