Môj príbeh

Väčšiu časť svojho doterajšieho pracovného života som strávila v korporáciách, na manažérskych pozíciách, v kontakte s ľuďmi, budovaním niečoho, čomu som viac-menej verila. Ako sa cítim som väčšinu času neriešila, bola som orientovaná na výkon a výsledky, chcela som, aby sa mojim ľuďom dobre darilo a snažila som sa nastaviť všetko tak, aby veci fungovali spávne.

Niektorí ľudia okolo mňa ma vnímali ako chladnú, až arogantú osobu, ktorá si udržuje odstup, manažéra, ktorý chce mať všetko pod kontrolou, o všetkom vedieť a vždy mať pravdu. Teda aspoň z toho, čo som vnímala a dostávala ako spätnú väzbu… takže realita bude ešte horšia 🙂

Iní ľudia, väčšinou moji priatelia a kamaráti, zase hovorili, že som spoľahlivá, zraniteľná, veľmi rozumná a uzatvorená, že nehovorím o svojich problémoch, no som pre nich k dispozícii, keď to potrebujú.

V istom momente som si začala uvedomovať, že veci, ktorými je naplnený môj pracovný život ma neuspokojujú, že sa cítim demotivovaná a nevidím zmysel v pokračovaní svojho fungovania v korporátnom svete. V tej dobe sa v mojom živote objavil koučing – najprv ako nástroj, ktorý som využila pre svoj rozvoj, neskôr ako prístup práce s ľuďmi, ktorý som sa začala učiť. A úplne prirodzene som sa rozhodla, že moje ďalšie smerovanie bude zmysluplné, ak budem ďalej pracovať s ľuďmi, ale iným spôsobom. Ak sa budem viac venovať rozvoju cez ich potenciál a budem im pomáhať rásť tak, aby to dávalo zmysel najmä im.

Teraz už viem, že neexistuje univerzálne riešenie, že každý človek a každá situácia potrebujú rôzne prístupy a vždy existuje niekoľko ciest. Naučila som sa viac počúvať vlastnú intuíciu a hľadať spôsob pomoci a podpory, ktorý bude najbližšie individuálnej potrebe klienta, spolu s klientom a budovať jeho vlastné riešenia a kroky.

Toto celé zmenilo aj mňa samotnú. Som teraz v pohode sama so sebou. Uvedomujem si, že mám v živote šťastie a je mi dobre, ak mi nie je dobre, riešim to a priebežne na sebe a svojom uvedomovaní pracujem. Možno to najvýstižnejšie popisuje stav, ktorý chcem pomôcť nájsť každému, kto sa vo svojom živote posúva a hľadá svoje cesty.