Môj príbeh

Polovicu svojho doterajšieho pracovného života som strávila v korporáciách, na manažérskych pozíciách, v kontakte s ľuďmi, budovaním niečoho, čomu som viac-menej verila. Ako sa cítim som väčšinu času neriešila, bola som orientovaná na výkon a výsledky, chcela som, aby sa mojim ľuďom dobre darilo a snažila som sa nastaviť všetko tak, aby veci fungovali spávne.

Niektorí ľudia okolo mňa ma vnímali ako chladnú osobu, ktorá si udržuje odstup, manažéra, ktorý chce mať všetko pod kontrolou, o všetkom vedieť a vždy mať pravdu. Teda aspoň z toho, čo som vnímala a dostávala ako spätnú väzbu… takže realita bude ešte horšia 🙂

Iní ľudia, väčšinou moji priatelia a kamaráti, zase hovorili, že som spoľahlivá, zraniteľná, veľmi rozumná a uzatvorená, že nehovorím o svojich problémoch, no som pre iných k dispozícii, keď to potrebujú.

V istom momente som si začala uvedomovať, že veci, ktorými je naplnený môj život, ma neuspokojujú, že sa cítim demotivovaná a nevidím zmysel v pokračovaní svojho fungovania v korporátnom svete. V tej dobe sa v mojom živote objavil koučing – najprv ako nástroj, ktorý som využila pre svoj rozvoj, neskôr ako prístup práce s ľuďmi, ktorý som sa začala učiť. A úplne prirodzene som sa rozhodla, že moje ďalšie smerovanie bude pekné, ak budem ďalej pracovať s ľuďmi, ale iným spôsobom. Ak sa budem viac venovať rozvoju cez potenciál a budem pomáhať iným rásť tak, aby to dávalo zmysel najmä im.

Keďže neexistujú univerzálne riešenia a každý človek a každá situácia potrebujú rôzne prístupy, vždy existuje niekoľko ciest. Naučila som sa viac počúvať intuíciu a hľadať spôsob pomoci a podpory, ktorý bude najbližšie individuálnej potrebe klienta, spolu s klientom, a tak budovať jeho vlastné riešenia a kroky.

Toto celé zmenilo aj mňa samotnú. Som teraz v pohode sama so sebou. Uvedomujem si, že mám v živote šťastie a je mi dobre, ak mi nie je dobre, riešim to a priebežne na sebe a svojom uvedomovaní pracujem. Možno toto najvýstižnejšie popisuje stav, ktorý chcem pomôcť nájsť každému, kto sa vo svojom živote posúva a hľadá svoje cesty.