Články a rozhovory

november 2020 – Ako byť viac sám sebou v profesionálnom koučovaní – SAKO webinár spolu so Zuzkou Palkovou

Forbes 06/2020 Sarkastické, cynické a ironické poznámky v práci? Kolegovia ich nemusia chápať a budú sa držať bokom

jún 2020 – Motivácia v koučovaní – SAKO webinár

apríl 2020 – LEAF workshop pre riaditeľov škôl 1. – ako pracovať s vlastnou motiváciou a angažovanosťou

máj 2020 – LEAF workshop pre riaditeľov škôl 2. angažovaný leadership

máj 2020 – LEAF workshop pre riaditeľov škôl 3. customer experience v škole

apríl 2016 Rozhovor (aj) o koučovaní – Andy Profantová a Martin Lajprík

september 2016 – Profit_Leadership s prichodom milenianov

september 2016 – Profit_Na milenianov treba inak

máj 2015 – ZISK_Koucing pre manazerov Zdroje