Moje PREČO

Kľúčovým slovom je pre mňa zmysluplnosť. Chcem pomáhať ľuďom, s ktorými spolupracujem, nachádzať odpovede a riešenia, ktoré sú pre nich posunom k vyššej zmysluplnosti. Ktoré ich budú napĺňať, keď si ich predstavia, budú ich tešiť od momentu, keď na nich začnú pracovať a budú ich motorom, keď si ich budú pre seba ďalej rozvíjať. Teší ma byť súčasťou posunu, byť pri pomenovaní vízií, pri plánovaní ich realizácie, aj pri hľadaní ciest k cieľom, ktoré sú na začiatku výzvou. Viem to uchopiť tak, aby to bolo dosiahnuteľné a udržateľné, no zároveň živé a životaschopné.

Preto prepájam rôzne prístupy a techniky na základe toho, čo aktuálne s klientom riešime. Mojimi klientmi sú ako firmy a manažéri v nich, tak jednotlivci, ktorí chcú zmenu vo svojom živote.

Vždy vychádzam z toho, aby bol výsledok pre klienta čo najlepší, ale tiež, aby bol celý priebeh prínosný pre všetkých zúčastnených (ak sami chcú).

Benefitom je energia, ktorú klient cíti a jeho motivácia byť vo svojom živote spokojný.

Koučing – životné, pracovné a vzťahové témy, čo je v danom čase témou, ktorú klient chce posunúť. Koučovanie ako prístup rozvoja aj učim v rámci uceleného koučingového kurzu, alebo v rámci programu koučovania pre manažérov.

Konzultovanie v biznise – biznis témy z pohľadu potrieb firmy, tak, aby sme našli najlepšie možné riešenie, ktorého aplikáciou klient získa želaný efekt. Ak je cestou realizácia vnútri firmy, je súčasťou nášho riešenia aj identifikovanie optimálnej cesty a postupu. V prípade potreby zapojenia sa do realizácie nájdeme s klientom vyhovujúcu variantu.

Konzultovanie pre jednotlivcov – individuálne témy, ktoré v živote riešime. Od pracovných rozhodnutí, zmien v profesnom smerovaní, cez vzťahové a partnerské oblasti až po hľadanie poslania a životnej zmysluplnosti.

Angažovanosť – široká oblasť, ktorú rozvíjam od leta 2015, pretože verím, že je cestou k spokojnosti a pocitu zmysluplnosti v živote jednotlivcov a k dlhodobo udržateľnému rozvoju biznisu vo firmách. A o ktorej píšem knihu 😀

error: Content is protected